X
تبلیغات
زولا

  از بیش از 15 روز پیش خطوط تلفن بند پاک 2 زندان مرکزی سنندج (بند زندانیان سیاسی – عقیدتی) به منظور ممانعت از برقراری ارتباط زندانیان با خانواده هایشان قطع شده است. هفته ی گذشته در پی تماس تلفنی حبیب لطیفی دانشجوی کورد محکوم به اعدام با خانواده اش از طریق تلفن بندهای دیگر، خطوط تلفن کلیه ی بندهای زندان سنندج به دستور محمد خسروی رئیس زندان قطع شد.

در پی اعتصاب غذای گسترده ی زندانیان سیاسی و غیر سیاسی این زندان در اعتراض به اعدام شهید احسان فتاحیان، اداره ی اطلاعات سنندج به اتفاق محمد خسروی دور جدیدی از فشار بر زندانیان سیاسی را آغاز نموده اند که پرونده سازی برای 60 نفر اعتصاب کننده و ممنوعیت ملاقات و مرخصی و تماس تلفنی از آن جمله است.