X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 دوباره طناب داردرسپیده دم یک روزسرد بوسه بر گردن جوانی بیماراز تبار ملتی مظلومِ مانوس با زندان  - شکنجه واعدام زد . تانشانی دیگری بر مظلومیت مردمان این سرزمین. وبی رحمی حاکمان آن باشد .وچه آسان هر روز جانهای فرزندان این دیار از چهار دیواری های زندان آرام ، ساکت وبی صدا درسپیده دمها به پروازدرمی آیند تا روحشان که خسته از بند اسارت زندان وجسم بوده . ندای آزادی سر داده .و خودرا به دوستان از پیش سفر کرده شان رسانده تا با مرگ خویش حق دوستی وعهدی را که در تاریکی زندان با هم بسته بودن را ادا  کرده ودر اوج آسمانها  باهم رقص مرگ انجام داده وهمصدا آواز (خوایا وطن ئاوا که ی) – خدایا وطنم را آباد کن راخوانده تاشاید وجدانهای خفته بیدار، وچراغی بر فراز راه آیندگان این دیارشوند.ازین رو پیکرهای بیمار ورنجورشان را به چوبه دار سپرده تا فریاد در گلو خفته مادران وپدران دیاری گردند که برای دیدن تن بی جان وقبر فرزندانشان باید 6 ماه چشم به راه بمانند تا قلب پراز دردشان را با آن تسکین داده.وفریاد مادرانی گردند که هر روز چشم به راه تن بی جان ، گردن کبود شده وقبر های بی نشان  فرزندان در بندشان باشند.

 فصیح جان:

میدانیم با تن بی جان وقبر بی نشانت خبر از مظلومیت  وبی پناهی دیگر دوستان در بندت را میدهی .خبراز طناب دارآویزانی  که سپیده دمها در انتظار بوسه بر گردن 17نفراز فرزندان این خاک می باشد .وبا تن بیماروسردت خبر از بیماری دوستان دربندت که در انتظار درمان می باشند واز آن خبری نیست. وبا شهادتت خبرازآزاده زیستن وایستاده مردن در سیاهی زندان

را میدهی (شهادت مبارک)

از این رو وجدانها  بیدار باشند وپیام احسانها وفصیح هایی را که با جان خود داده اند را درک کرده ومانع از اعدام دیگر زندانیان سیاسی ومدنی کُرد که در زندانهای رژیم می باشند گردیم

در خاتمه همچنان که قبلا نصبت به وضعیت زندانیان سیاسی کُرد در زندانهای رژیم هشدار داده از تمام مجامع نهادها وسازمانهای حقوق بشری میخواهیم نصبت به نجات جان دیگر زندانیان سیاسی ومدنی کُرد تلاش کرده واقدامات جدی را در این زمینه انجام داده به امید آزادی تمام زندانیان سیاسی ومدنی کُرد.

 کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی کُرد 21دی