X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

  همچنان که مستحضر هستید در چند ماه اخیر موج گسترده ای از اعدام ها در مناطق مختلف کرد نشین آغاز شده است و با توجه به صدور حکم اعدام برای حداقل 17 تن دیگر، بیم آن می رود همچنان تداوم یابد. این مهم، نه تنها امنیت روانی مردمان منطقه را با خطر جدی مواجه نموده بلکه موجبات نارضایتی اقشار مختلف جامعه را نیز فراهم آورده است.... نیک پیداست، در این برهه ی زمانی حساس که از یک سو، جوامع بین المللی فشارهای بسیاری در حوزه های گوناگون اقتصادی و حقوق بشری بر ایران وارد کرده و معادلات سیاسی را وارد فاز جدیدی نموده است و از دیگر سو، بخش قابل توجهی از شهرهای ایران را جو بحران فرا گرفته و دامنه ی آن به صورت روزافزون در حال گسترش است اجرای حکم اعدام جوانان کورد، جز تشدید فشارهای بین المللی و بازتولید بحران داخلی چیزی برای نظام در پی نخواهد داشت.

  

 

 

 

نیک پیداست، در این برهه ی زمانی حساس که از یک سو، جوامع بین المللی فشارهای بسیاری در حوزه های گوناگون اقتصادی و حقوق بشری بر ایران وارد کرده و معادلات سیاسی را وارد فاز جدیدی نموده است و از دیگر سو، بخش قابل توجهی از شهرهای ایران را جو بحران فرا گرفته و دامنه ی آن به صورت روزافزون در حال گسترش است اجرای حکم اعدام جوانان کورد، جز تشدید فشارهای بین المللی و بازتولید بحران داخلی چیزی برای نظام در پی نخواهد داشت.
از بدو انقلاب تاکنون، یک سیاست خشک از سوی حکومت بر کردستان حاکم بوده که تنها دستاورد آن دشمن سازی و ایجاد فضای بی اعتمادی بوده است. مصداق بارز آن، کشتار و اعدام و زندان و شکنجه ی هزاران تن از مردم کردستان از همان روزهای نخست حاکمیت جمهوری اسلامی تاکنون است که تنها ثمره ی آن ایجاد جو بدبینی و یک خصومت همه گیر و پایدار بوده است. در همین راستا، اعدام های اخیر نیز مزید بر علت شده است که ریشه های این دشمنی تاریخی عمیق تر و آشتی ناپذیر شود. از همین رو زمان آن رسیده است که حکومت در سیاست های خود تجدید نظر کند و با یک سیاست  منعطف و معقول به کینه و نفرت و عداوت در کردستان پایان دهد. در غیر این صورت و با ادامه ی اعدام ها، حکومت اسلامی ایران، خشم مردم را بر می انگیزد و به یک سراشیبی تند و خطر ناک رهنمون خواهد ساخت. امید آن که با اتخاذ تدبیری مدبرانه در جهت توقف حکم اعدام ها، ضمن بازگرداندن آرامش به منطقه، از هر گونه خشونت و واکنش اعتراضی مردم نسبت به عملکرد نظام جلوگیری به عمل آورید تا بار دیگر شاهد تشدید خصومت میان مردم و حکومت نشویم و جنگ های دوران نخست انقلاب را مجددا به نمایش نگذاریم.

بسم تعالی

رییس محترم قوه ی قضاییه

با سلام و ادای احترام

  همچنان که مستحضر هستید در چند ماه اخیر موج گسترده ای از اعدام ها در مناطق مختلف کرد نشین آغاز شده است و با توجه به صدور حکم اعدام برای حداقل 17 تن دیگر، بیم آن می رود همچنان تداوم یابد. این مهم، نه تنها امنیت روانی مردمان منطقه را با خطر جدی مواجه نموده بلکه موجبات نارضایتی اقشار مختلف جامعه را نیز فراهم آورده است....