ظهر امروز دوشنبه جواد علیزاده فعال حقوق بشر اهل رودسر که سال گذشته در مراسم سالگرد شهادت ابراهیم لطف اللهی در گورستان بهشت محمدی سنندج بازداشت شده بود، آزاد شد. این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر که به دلیل حضور در این مراسم و ایراد سخنرانی روز 26 دیماه 1387 به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و پس از 20 روز بازجویی در سلول های انفرادی اداره ی اطلاعات سنندج، به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. وی که 8 روز پیش دوران محکومیت اش به پایان رسیده بود، در اعتراض به عدم محاسبه ی ایام بازداشت اطلاعات این مدت را دست به اعتصاب غذا زده بود. شایان ذکر است جواد علیزاده 4 ماه پایان دوره ی محکومیت اش را طی درخواست فراقانونی محمد خسروی رئیس زندان مرکزی سنندج در تبعید و در زندان دیزل آباد کرمانشاه سپری کرد.