هشدار! با توجه به حساسیت‌های چند ماه گذشته و به وجود آمدن فضای اعتراضی و به چالش کشیدن رژیم ایران، رژیم مثل همیشه قصد دارد با سرکوب و ایجاد ترس و وحشت غائله را به پایان ببرد و برای این کار نیاز مبرم به قربانی دارد که برای آن بتواند توجیه‌های تا حدی قابل قبول ارائه بدهد، با توجه به این رژیم با استفاده از پرونده‌های قدیمی‌ و زندانیان قدیمی‌ سیاسی در استانهای محروم همچون کردستان، کرمانشاه و بلوچستان، می‌خواهد حساسیت مردم را نسبت به اعدام‌ها بسنجد و در اقدام بعدی به سراغ سایر موارد برود. درست همان کاری که در اوایل انقلاب و دههٔ ۶۰ انجام داد و در ابتدا با فرستادن خلخالی و لاجوردی بنای این کار را نهاد و بعد اقدام را در سراسر ایران به انجام رساند.

 از اینرو مردم به پاخاستهٔ ایران باید ضمن محکوم کردن اعدام فسیح یاسمنی, در سراسر ایران اجازه تکرار تاریخ شوم دههٔ ۶۰ را به حکومت ندهد. امروز از کردستان شروع شد فردا به بلوچستان و پس فردا نوبت بقیه استانها و شهر‌های ایران می‌رسد.

برگرفته از وبلاگ خبررسانی