امروز خبر شدیم که ضحاک خواهر شیرین دیگرمان را، شیرین علم هویی، به راهرو مرگ فرستاده. حدستان درست است، شیرین نیز کُرد است.  چند ماه پیش برخی کاندیداهای یک اتنخابات بدیمنی در کردستان شهر به شهر می‌رفتند و در جستجوی رای حتی وعده "پارلمان محلی" می‌دادند. امروز کردها نه در پارلمان محلی شان، بلکه بر مزارهای تخریب شده عزیزانشان، خشم در غلاف، اعدام شده هاشان را می‌شمارند و  دیگر حتی انتظار حمایت از آن کاندیداها را نیز ندارند.  بار دیگر بی دادگاه های "ولایت فقیه" در دادگاه تجدید نظر، یک حکم را تشدید کردند. دیروز حکم ده سال حبس کاک احسان را به اعدام و امروز حبس ابد شیرین عزیزمان را به اعدام تبدیل کردند. آنها اصلاً به دادگاه و تجدید نظر نیازی نداشتند. کافی بود به خانواده ها اعلام کنند:

 

 

 

شما که با پستان های نازنین آزادی بزرگ شده اید
نگویید که چرا شعرمان دادخواه شد
و دادخواه مان شعر،
با دلیرانمان در معرکه
یا به کنج راهرو مرگ
کجا مجال این پرسش ها یافتیم

امروز خبر شدیم که ضحاک خواهر شیرین دیگرمان را، شیرین علم هویی، به راهرو مرگ فرستاده. حدستان درست است، شیرین نیز کُرد است.  چند ماه پیش برخی کاندیداهای یک اتنخابات بدیمنی در کردستان شهر به شهر می‌رفتند و در جستجوی رای حتی وعده "پارلمان محلی" می‌دادند. امروز کردها نه در پارلمان محلی شان، بلکه بر مزارهای تخریب شده عزیزانشان، خشم در غلاف، اعدام شده هاشان را می‌شمارند و  دیگر حتی انتظار حمایت از آن کاندیداها را نیز ندارند.  بار دیگر بی دادگاه های "ولایت فقیه" در دادگاه تجدید نظر، یک حکم را تشدید کردند. دیروز حکم ده سال حبس کاک احسان را به اعدام و امروز حبس ابد شیرین عزیزمان را به اعدام تبدیل کردند. آنها اصلاً به دادگاه و تجدید نظر نیازی نداشتند. کافی بود به خانواده ها اعلام کنند:

"فرزندتان از یک بیماری در گذشت
ما خودمان دفنش کردیم
سر و صدایش را در نیاورید
عزا بی عزا
شیون بی شیون
مرگ بر ضد ولایت فقیه!"

چه کسی گفته بود که آزادی را به خلق ها هدیه می‌دهند؟ به کدام خلقی هدیه دادند تا به ما بدهند؟  


کارزار ما در دفاع از عزیزانمان در "راهرو مرگ" ادامه دارد و به پیش می‌رود. در مراسم بزرگداشت کاک احسان در تروکدروی پاریس، یکساعت بعد از دریافت خبر تایید حکم زینب عزیز، گفتم که این بار سازمان های زنان را در سراسر اروپا و آمریکا بسیج می‌کنیم.  هفته پیش بعد از هفته ها تلاش تماسهای فراوانی با سازمان های زنان در فرانسه که بسیاریشان در سطح اروپایی کار می‌کنند برقرار کردم. تمام سعی و کوشش من درین است که تدارکات ۸ مارس امسال در سراسر جهان با نام عزیزانمان زینب و شیرین در هم خورد.  و به یاری نیاز دارم. همه دوستان عزیز فرانسوی که باشان در تماس بودم می‌دانند که از طریق خواهران عزیزمان ما "تمام" عزیزان "راهرو مرگ" را، و از طریق "راهرو مرگ"، تمام ساختار "ولایت فقیه" را افشا می‌کنیم.


از همه هم میهنانمان در سراسر جهان می‌خواهم که ما را درین کارزار یاری دهند.

یک) با نمایندگان سازمانهای زنان محلی خود تماس بگیرید و از آنها بخواهید که از کارزار ما دفاع کنند. برای دریافت ادبیات لازم با ما تماس بگیرید (آدرس در پایین مقاله می‌ آید)

دو) تماس های پیدا شده و هم چنین نتایج احتمالی کارهاتان را برای ما بفرستید

سه) با مقامات منتخب محلی، نمایندگان پارلمان، شهرداری ها، استانداری ها… تماس بگیرید و همان کنید که در مورد سازمان های زنان ذکر کردم.

چهار) برای اعلام حمایت نباید منتظر ۸ مارس بود. هر چه زودتر حمایت ها را بگیریم، زود تر سپری دفاعی برای عزیزانمان خواهیم ساخت.

ضحاک خونخوار هست ولی ابله نیست. اگر بهای "قتل" عزیزانمان بیشتر از منافع آن باشد پیش از اعدام آنان دو بار می‌اندیشد. بهترین راه برای دفاع از عزیزانمان "بالابردن بهای" سیاسی اعدام ها و احکام به اعدام است. ضحاک همه چیز هست بجز یک بیمار روانی و متمایل به خود کشی. سیرجان نشان داد که مرگ هم ضحاک را ترک گفته دیگر نه تنها مردم را مرعوب به منزل باز نمی‌گرداند، بلکه ارادشان را برای پایان دادن به سلطنت "ولایت فقیه" و نماینده محترمش آقای ضحاک، می‌افزاید.

از کارزار ما دفاع کنید!
با هم می‌توانیم عزیزانمان را نجات دهیم!
با هم می‌توانیم دیکتاتور را متوقف سازیم!
پتیسیون ما را امضا کنید و به امضایش برسانید!
از فراخوان ما حمایت کنید و آنرا به امضا برسانید!

دیروز از آن دیو
فردا از آن ماست


رضا هیوا
پاریس،
بیست و هشت دی ۱۳۸۸
هجده ژانویه ۲۰۱۰

پینوشت:http://www.gopetition.com/petitions/save-iran-from-executions.htmlیک) پتیسیون:
دو) فراخوان: متن فراخوان و لیست به روز شده امضا کنندگان را می‌توان در سایت زیر دید. برای امضای فراخوان باید با من تماس بگیرید.
http://save-iran-from-executions.blogspot.com/
reza.hiwa@gmail.com
سه) آدرس من: