انور رحمانی زندانی سیاسی پس از 5 روز بازداشت، روز شنبه 26 دی ماه به طرز مشکوکی در زندان مرکزی سقز درگذشت. تاکنون علت مرگ این جوان 32 ساله ی کورد مشخص نشده است. شایان ذکر است چندی پیش زندانی سیاسی دیگری به نام زهرا جعفری دانشجوی 21 ساله ی کورد، که 5 ماه را در تک سلولی های اطلاعات اورومیه و زندان این شهر  تحت شکنجه ی شدید به سر برده بود، به طرز مشکوکی درگذشت. گفتنی است طی سال های اخیر شمار زندانیان سیاسی کورد جان باخته بر اثر اعمال شکنجه نیروهای اطلاعات و مسوولان برخی زندان ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است. اما تاکنون هیچ یک از این جنایات پیگرد قانونی نداشته و این نشان از همدستی قوه ی قضاییه با آدم کشان اطلاعات دارد. همچنین نیروهای امنیتی با تهدید خانواده ی کشته شدگان، آنان را از هرگونه پیگیری و اطلاع رسانی و حتی برگزاری مراسم سوگواری بر حذر داشته اند. شهیدان ابراهیم لطف اللهی و شوانه سید قادری و کاوه عزیز پور  مصداق بارز این جنایات به شمار می آیند.