از هفته ی پیش استفاده از تلفن های زندان مرکزی سنندج برای کلیه ی زندانیان این زندان اعم از سیاسی و غیر سیاسی محدود شده است. پیشتر زندانیان می توانستند از ساعت 9 صبح تا ساعت 5 عصر از تلفن های زندان استفاده نمایند که به طور میانگین برای هر زندانی 4 دقیقه در نظر گرفته می شد. اما اکنون حق استفاده از تلفن به یک روز در میان و در روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 30/8 دقیقه ی صبح تا ساعت 10 یعنی یک ساعت و نیم محدود شده است. البته ناگفته نماند که پیشتر هر زندانی تنها از باجه ی مختص به بند خود می توانست به خارج از زندان ارتباط تلفنی برقرار نماید اما اکنون هر بند در زمانی که برای آن ها معین شده است همزمان می توانند از باجه های تلفنی سایر بند ها که تعداد آن ها به 8 عدد می رسد استفاده نمایند. بنا به گفته ی رییس زندان این اقدام تنها برای جلوگیری از درز اخبار مربوط به داخل زندان به خارج از زندان صورت گرفته است اما بنا به گفته ی زندانیان، علاوه بر گفته ی رییس زندان، به منظور شنود بیشتر سخنان زندانیان سیاسی از سوی مسوولان تلفن سایر بندها صورت می گیرد. شایان ذکر است که هزینه ی برقراری ارتباط تلفنی در زندان بسیار بیشتر از خارج از زندان است.