زندانی سیاسی کورد رمضان احمد که بیش از 40 روز از اعتصاب غذای اعتراض آمیز وی می گذرد، صبح روز شنبه از سوی نگهبانان زندان قزوین به مکان نامعلومی منتقل شد. او که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ایران از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (PKK) به 10 سال حبس محکوم شده است، در اعتراض به بی توجهی مسئولین زندان به وضعیت سلامت اش از بیش از 40 روز پیش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بود. رمضان احمد اهل شمال کردستان و تبعه ی ترکیه می باشد. گفتنی است نامبرده در ابتدا به اعدام محکوم شده بود اما تنها چند روز پس از اعدام شهید احسان فتاحیان حکم وی به 10 سال حبس تقلیل یافت.