سازمان ضد اعدام کردستان: در ادامه ی صدور زنجیره احکام اعدام در کردستان، اوایل این هفته دادگاه تجدید نظر اورومیه دو زندانی سیاسی کورد دیگر به اسامی محمد امین عبدالهی و قادر محمدزاده اهل میروآباد از توابع شهر بوکان را به اعدام محکوم کرد. اقدام علیه امنیت ملی و محاربه (دشمنی با خدا) اتهامات این دو فعال سیاسی کورد عنوان شده است. این در حالی است که محمد امین عبدالهی و قادر محمدزاده در دادگاه بدوی به ترتیب هرکدام به 20 و 32 سال حبس محکوم شده بودند. با توجه به حکم اصداری در دادگاه بدوی و افزایش شدت حکم در دادگاه تجدیدنظر، بیم آن می رود سرنوشت شهید احسان فتاحیان در انتظار آنان نیز باشد. شایان ذکر است با صدور حکم اعدام برای این دو فعال سیاسی، جمع زندانیان سیاسی و مدنی محکوم به اعدام در کردستان به 20 تن رسیده است که اسامی آنان به شرح زیر است:

1- زینب جلالیان - اهل ماکو - زندان کرمانشاه - اعدام

2- حبیب‌ لطیفی - اهل سنندج - زندان سنندج - اعدام

 3- شیرکو معارفی  - اهل بانه - زندان سقز - اعدام

4- سامی حسینی - اهل سلماس - زندان اورومیه – اعدام

5- جمال محمدی - اهل سلماس - زندان اورومیه - اعدام

 6- رستم ارکیا - اعدام

7- رشید آخکندی - اعدام

8- حسین خضری - اهل اورومیه - زندان اورومیه – اعدام

9- فرزاد کمانگر - اهل کامیاران - زندان اوین تهران - اعدام

 10- علی حیدریان - اهل سنندج - زندان اوین تهران - اعدام

11- فرهاد وکیلی - اهل سنندج - زندان اوین تهران – اعدام

 12- مصطفی سلیمی - اهل سقز - زندان سقز – اعدام

13- انور رستمی - اعدام

 14- ایرج محمدی - اهل میاندوآب - زندان اورومیه – تیرباران

15- محمد امین آگوشی - اهل پیرانشهر - زندان اورومیه – تیرباران

16- احمد پولادخانی - اهل پیرانشهر - زندان اورومیه – تیرباران

17- حسن طالعی - اهل ماکو - اعدام

 18- شیرین علم هویی - اهل ماکو - زندان اوین – اعدام

19- محمد امین عبدالهی – اهل بوکان– اعدام

20- قادر محمدزاده – اهل بوکان– اعدام