جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در کردستان در خطر است. خبرهای منتشره در روزهای اخیر حاکی از آنست که بار دیگر در ادامه روند نقض آشکار و مضاعف حقوق بشر در کردستان، دادگاههای انقلاب، دست به تشدید روند صدور احکام اعدام سیاسی تحت نام "محاربه" تنی چند از زندانیان سیاسی در زندانهای مخلف مناطق کردنشین زده اند. صدور احکام اعدام برای "شیرین علم هولی"، همچنین تجدید نظر در پرونده احکام دو زندانی سیاسی کرد با نامهای " قادر محمدزاده و محمد امین عبدالهی" که قبلاً هر کدام به ترتیب به 32 سال و 20 سال زندان محکوم شده بودند و صدور حکم اعدام برای آنان، از نمونه های بارز این برخوردهای شتابزده و مغایر با هرگونه اصول حقوقی و قضائی واقعی در بیدادگاههای جمهوری اسلامی می باشد. این درحالیست که هنوز 2 ماه از اعدام دوتن دیگر از زندانیان سیاسی احسان فتاحیان و فصیح یاسمنی نگذشته است که دستگاه قضایی به صدور چنین احکامی اقدام ورزیده است.

اطلاعیه دبیرخانه کومه له در محکومیت تشدید روند صدور احکام اعدام سیاسی در کردستان

قابل یادآوریست که در حال حاضر مجموعاً 20 زندانی سیاسی کرد دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شده اند، دوتن از این زندانیان با نامهای "عدنان حسن پور و حبیب الله لطیفی" در روزهای اخیر به سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شده و آنان نیز در اعتراض به این اقدام مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده اند. کومه له ضمن محکوم نمودن تشدید روند صدور احکام اعدامهای سیاسی در کردستان، خواستار  لغو کلیه احکامهای اعدام سیاسی در کردستان توسط دستگاه قضایی بوده و همچنین خواستار آزادی این زندانیان سیاسی می باشد. بر نهادهای دفاع از حقوق بشر جهانی واجب است که در ادامه فشارها و افشاگریهای خود علیه نقض آشکار حقوق بشر توسط مسئولین جمهوری اسلامی، هرچه بیشتر برای متوقف نمودن صدور و اجرای احکام اعدام در کردستان گام بردارند و افکار عمومی جهان و کلیه نهادهای مربوطه را برای فشار به مسئولین دستگاه قضایی  جمهوری اسلامی آگاهتر نمایند.

 

دبیرخانه حزب کومه له کردستان ایران


1 بهمن 1388  برابر با 21 ژانویه 2010