محمد عزیزی فعال سیاسی کورد اهل سقز که پیش از این 8 سال حبس را در زندان اردبیل سپری کرده بود، از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به تحمل 6 سال حبس محکوم شد. از سوی دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب سقز حکم بر 4 سال زندان برای ناصر سعیدی داد.