سازمان ضد اعدام کردستان (RDEK): طبق تازه ترین اخبار واصله از زندان مرکزی اورومیه، نیروهای گارد ویژه با هجوم به بند 12 که مختص زندانیان سیاسی است، با ضرب و شتم دسته جمعی زندانیان 3 تن از آنان را به مکان نامعلومی منتقل کرده اند که تنها نام علی احمد سلیمان فعال سیاسی کورد اهل جنوب کردستان در دست می باشد. گمان می رود این افراد جهت شکنجه به اطلاعات منتقل شده باشند. گفته می شود تعرض به زندانیان در حضور فتحی رئیس زندان و بحرینی رئیس حفاظت زندان صورت گرفته است. پیش از این نیز منصور محمدی زندانی سیاسی اهل سنندج از سوی این نیروها به اطلاعات اورومیه منتقل و در اثر شکنجه ی شدید، چند دنده ی وی شکسته شد.