X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 سازمان ضد اعدام کردستان: تازه ترین اخبار واصله از زندان مرکزی سنندج حاکی از آن است که حبیب لطیفی دانشجوی کورد محکوم به اعدام، که هفته ی گذشته مدت 4 روز را در سلول انفرادی به سر برده بود، بر اثر سرمای شدید سلول دچار خونریزی کلیوی شده است و تا کنون هیچ اقدامی جهت درمان وی صورت نگرفته است. گفته می شود در زندان انفرادی هیچ گونه وسیله ی گرمازا موجود نمی باشد. شایان ذکر است نامبرده به همراه عدنان حسن پور در اعتراض به رفتار توهین آمیز رئیس انتظامات زندان عیسی احمدی، به مدت 4 روز در سلول انفرادی نگهداری شدند و تمامی این مدت را در اعتصاب غذا به سر برده بودند.