X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 هم اکنون که پس از مطالعه ی نامه ی آقای محسن مخملباف به آیت الله وحید خراسانی پدر زن صادق لاریجانی قلم در دست گرفته تا نکاتی چند را به این ابر فیلم ساز ایرانی متذکر شوم سراسر وجودم را آتش خشم و نفرت فرا گرفته و از خود بی خود شده ام. اکنون دیگر از انسان و انسانیت گریزانم چرا که عامل سیه روزی و بدبختی این ملت دائم در پی رستگاری بشر را، در آن می بینم. آن هنگام که آقای مخملباف در متن نامه 2 بار تاکید می کند که صادق لاریجانی از امروز! (روز اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی) قاتل مردم ایران شده است چون احمد شاملو اشک در چشمانم، آتش در استخوانم و چیزی شبیه مرگ در جانم می پیچد. وقتی که می بینم انسان و انسانیت جز خون و دار و شکنجه ره آورد دیگری برای کردستان نداشته است از خود و ملتم خجالت می کشم که چرا در دام اندیشه های اومانیستی گرفتاریم؟! اندک ملتی به اندازه ی ملت من به دنبال انسان و انسانیت روان گشته اما هیچ یک به اندازه ی این ملت تاکنون از انسان نماهای مدعی انسانیت ضربه نخورده است. تا امروز تصور می کردم انسان ها سوز سیلی ای که بر گوش دیگری می خورد را حس می کنند و خوشبختی و سعادت آنان به هم گره خورده است غافل از آن که، خود را انسان شمردن و به ظاهر در پی انسانیت دویدن تنها برای کسب اعتبار است. به راستی این چه انسانیتی است که درد انسان های پیرامون را با اغماض می نگرد؟! درد مشترک برای برخی کشک است و خیالی خام. اغلب آنان که سنگ انسان و انسانیت بر سینه می زنند خود در تار و پود افکار فاشیستی گرفتارند. یعنی جناب مخملباف واقعا اطلاع نداشتند که در زمان ریاست همین صادق خونخوار بود که دو تن از عزیزترین جوانان کورد به دار آویخته شدند؟! اگر آقای مخملباف " چون بسیاری از خود ما " بر این باور است که کوردها ایرانی نیستند حرفی نیست. اما از آن جا که وی قائل به یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران است این واقعیت تلخ به ذهن متبادر می شود که ایشان کوردها را از نوع بشر نمی دانند که این گونه در محاسبات خود دخیل نمی کنند!

آقای مخملباف، انتظار آن بود هنگام اعدام زنده یادان احسان فتاحیان و فصیح یاسمنی این نامه می نگاشتید و صادق لاریجانی را قاتل خطاب می فرمودید نه آن که پس از اعدام این دو جوان غیر کورد. یا لااقل می نوشتید دستان صادق لاریجانی بیشتر به خون آغشته شد تا جفای صورت گرفته در حق این ملت، تکرار نمی شد. امیدی واهی دارم و آن اینکه از روی سهو دیده بر شهیدان کردستان بسته باشید چرا که در غیر این صورت انسانیت را از خود شرمنده کرده اید. 

یک همبند سابق شهید احسان فتاحیان