صبح روز گذشته فعال حقوق بشر کورد کاوه قاسمی کرمانشاهی در منزل شخصی خود در کرمانشاه از سوی نیروهای اطلاعات این شهر بازداشت شد. نامبرده عضو سازمان حقوق بشر کردستان، اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کورد، سازمان ادوار تحکیم وحدت و کمپین یک میلیون امضا می باشد. از سوی دیگر روزنامه نگار و وبلاگ نویس کورد علی اسلام پور نیز از سوی نیروهای اطلاعات همین شهر بازداشت شد. وی پیش از این به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در وبلاگ شخصی اش، به دادگاه احضار شده بود.