X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 سازمان ضد اعدام کردستان (RDEK): تازه ترین اخبار واصله از زندان مرکزی اورومیه حاکی از آن است که شنبه شب گذشته فعال سیاسی کورد حسین خضری خانی به مکان نامعلومی منتقل شده است. از آنجا که نامبرده یکی از 21 فعال کورد محکوم به اعدام است انتقال وی به خارج از بند احتمالا به منظور اجرای حکم اعدام وی صورت گرفته است. خضری خانی در مردادماه 1387 بازداشت شد و بر اثر شکنجه های شدید جسمی در زندان انفرادی اطلاعات اورومیه 25% بینایی خود را از دست داد. وی که از حق اختیار وکیل محروم شده است به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) محارب شناخته شد و پس از صدور حکم اعدام وی در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر استان نیز تائید شد.