X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 سازمان ضد اعدام کردستان (RDEK): در پی انتشار خبر انتقال حسین خضری خانی فعال سیاسی کورد محکوم به اعدام به خارج از بند زندان مرکزی اورومیه، آشکار شد مسئول اجرای احکام زندان خود شخصا وی را به تک سلولی این زندان منتقل کرده و تا کنون علت آن معلوم نشده است. خضری خانی در اعتراض به این رویکرد مسئولین زندان، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. از آنجا که نامبرده یکی از 21 فعال کورد محکوم به اعدام است خطر اجرای حکم اعدام وی در خفا قوت گرفته است. گفتنی است در کمتر از 2 ماه، 2 جوان کورد به نام های احسان فتاحیان و فصیح یاسمنی از فعالان سیاسی دگراندیش، علی رغم نارضایتی داخلی و خارجی به دار آویخته شدند.