X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 فعالین سیاسی زندان مرکزی سنندج طی بیانیه ای توطئه ی 15 فوریه 1999 را محکوم می کنند. در ابتدای بیانیه آمده است: "در یازدهمین سالیاد دستگیری و تحویل رهبر بزرگ کورد عبدالله اوج آلان به ترکیه، ضمن محکوم نمودن دول عامل این دسیسه، خواستار محاکمه ی توطئه گران و همچنین قاتلان سایر سران کورد از آن جمله شهیدان دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی می باشیم." در بخش دیگر بیانیه، فعالین اعلام می دارند: "پس از گذشت 11 سال، توطئه گران دست از خصومت با آقای اوج آلان برنداشته و با اعمال شکنجه و منزوی نمودن ایشان، سعی در شکستن اراده ی ملت کورد دارند. غافل از آنکه آپو (عبدالله اوج آلان) اسطوره ی مقاومت و آزادگی برای تمامی زندانیان سیاسی کورد می باشد." زندانیان سیاسی سنندج در پایان، جنایت 3 اسفند 1377 علیه جوانان سنندج را رسوا نموده و با شعارهای "زنده باد آزادی، صلح و دمکراسی" و "درود بر رهبران قهرمان کردستان" و "شهیدان همواره زنده اند" بیانیه را به اتمام می رسانند.