سازمان ضد اعدام کردستان: سامی حسینی زندانی سیاسی کورد محکوم به اعدام که از مدتی پیش دچار اختلالات کلیوی شده بود هم اکنون در وضعیت جسمانی نامساعد به سر می برد اما علارغم این مهم، قاضی پرونده تحت فشار اطلاعات مجوز درمان در خارج از زندان را صادر نمی کند. این در حالی است که امکانات درمان در داخل زندان موجود نمی باشد. سامی حسینی در سال 1387 بازداشت و پس از تحمل 3 ماه شکنجه در تک سلولی های اطلاعات خوی، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام محاربه (دشمنی با خدا) به اعدام محکوم شد.