X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری شناخته شده است. در سال 1999 به پیشنهاد کشور بنگلادش و از سوی سازمان ملل متحد این روز به منظور نشان دادن اهمیت زبان مادری این چنین نام گرفت. از آنجا که زبان از ارکان اصلی هویت هر ملت است غالبا نخستین هدف نشانه روی استعمارگران جهت آسمیلاسیون ملت مورد نظر خواهد بود. به عبارت دیگر انکار یک ملت از ذوب هویتی و در این میان از زبان و پوشش آن آغاز می گردد. لذا زبان مادری برای ملت کورد بسیار حائز اهمیت است و هویت و ماندگاری خویش را در گرو حفظ آن می داند.....

این در حالی است که استعمارگران و حتی مدعیان دمکراسی و حقوق بشر ایران، تاکنون کم ترین توجهی به این مهم نداشته و ندارند. گرچه در اصل پانزدهم قانون اساسی ایران به طور گذرا به حق محدود شده ی تعلیم به زبان مادری در کنار زبان فارسی اشاره شده است، اما این اصل نیز همچون سایر اصولی که در چارچوب تنگ منافع زورورزان نمی گنجد، سالهای سال نقش تزئینات کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایفا نموده است. مگر در ایام پیش از انتخابات که در این صورت نیز حق تحصیل به زبان مادری نقش ابزار در راستای تهیج جوانان غیر فارس و سوء استفاده از احساسات ملی شان به منظور جلب آرای آنان را خواهد داشت.

در روز جهانی زبان مادری علاوه بر محکوم نمودن پروسه ی آسمیلاسیون فرهنگی ملل ایران، از ملت شریف کردستان تقاضا مندیم با اصرار ورزیدن بر هویت ملی خویش از طریق گسترش و شدت بخشیدن به فعالیت های مدنی و دمکراتیک، چون همیشه در صحن تحولات اجتماعی – سیاسی ایران حضور فعال داشته و در پروسه ی دمکراتیزاسیون کشور مشارکت نمایند. 

سازمان ضد اعدام کردستان (RDEK)

اتحادیه خانواده فعالین دربند کورد 

یکشنبه 21 فوریه 2010   -   2 اسفند 1388