امروز 3 اسفند است

روزی که اشک و خون در رزمگاه بی عدالتی

 در رقصی آکنده از عشق

در پیچشی آرام

خونابه ی آزادی را در رگ های وطن جاری می سازند

امروز 3 اسفند است

آنگاه که اشک گرم مادری بر سرخی وطن آرام می گیرد

آری ،امروز 3 اسفند است

درچنین روزی بود که سیه دلان شبان سیاهی وطن، ما را که در خوابی عمیق خفته بودیم به بیداری ای بی انتها محکوم کرد که تاوان آن آزاده ایست در هزار بند امرالی و خونی ست که در چنین روزی خاک وطن را سیراب کرد. 

 

قسم به این سرخی که اگر اشکمان همراهش شود سیلی ست خروشان

که در پس آن نوریست از آزاده‌گی بر بالین وطن  

 

دریا را با امواجش زیباست ، آسمان را با ستارگان

کوهساران را با لاله زیباست  ، لاله را با سرخی

زندگی را با مرگ زیباست و مرگ را با شرف

 

گریه را با اشک زیباست ، مسرت را با شوق

اشک را با شوق زیباست و گریستن را در مسرت.

چه زیباست چنین گریستنی بر زیبامرگان. 

 

ما به عنوان مادران آشتی سالروز کشتار مردم کردستان را که علیه دسیسه ی بین الدولی 15 شبات  قیام کردند محکوم می کنیم و همدردی خود را با مادران داغ دیده سراسر کوردستان اعلام می کنیم  و از مردم  شریف کردستان خواستاریم چنین روزهایی را به مقاوتی در برابر ظلم و ستم روا داشته بر خواستهای روا و صلح جویانه ی ملتمان تبدیل کنند.

 

مادران صلح کردستان شاخه سنندج

3 اسفند 88