X
تبلیغات
رایتل

 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری شناخته شده است. در سال 1999 به پیشنهاد کشور بنگلادش و از سوی سازمان ملل متحد این روز به منظور نشان دادن اهمیت زبان مادری این چنین نام گرفت. از آنجا که زبان از ارکان اصلی هویت هر ملت است غالبا نخستین هدف نشانه روی استعمارگران جهت آسمیلاسیون ملت مورد نظر خواهد بود. به عبارت دیگر انکار یک ملت از ذوب هویتی و در این میان از زبان و پوشش آن آغاز می گردد. لذا زبان مادری برای ملت کورد بسیار حائز اهمیت است و هویت و ماندگاری خویش را در گرو حفظ آن می داند.....

ادامه...

   یازده سال پیش در چنین روزی جناب آقای عبدالله اوج آلان طی توطئه ای بین المللی در کنیا دستگیر و به ترکیه تحویل داده شد. این توطئه با مشارکت کشورهای ترکیه، آمریکا، یونان، روسیه، اسرائیل، انگلیس، سوریه، ایتالیا، کنیا و ... طرح ریزی و به انجام رسید. گفتنی است دولت آقای خاتمی نقش میانجی میان سوریه و ترکیه بر سر اخراج آقای اوجالان از سوریه را بر عهده داشت. این کشورهای مدعی حقوق بشر و دمکراسی آقای اوجالان به عنوان رهبر سیاسی – ایدئولوژیک ملت کورد را تحویل رژیمی دادند که دسته دسته جوانان حق طلب این ملت را در گورهای دسته جمعی دفن کرده و می کند. بنابر این ظلم صورت گرفته نه تنها در حق آقای اوج آلان و حزب کارگران کردستان (PKK)، بلکه در حق ملت کورد نیز صورت گرفته است.....

ادامه...

به نام انسانیت

وجدان های بیدار بشری

مجامع بین المللی

نهادهای حقوق بشری

و تمامی انسان های آزادیخواه و عدالت طلب کره ی خاکی

   همچنان که مستحضر هستید هر چه بر عمر منشور جهانی حقوق بشر می گذرد انسان و ارزش های انسانی وی نضج، و حقوق و کرامت و شرافت او بیش و بیشتر در کانون توجه قرار می گیرد. به طوری که اکنون دیگر التزام عملی نسبت به رعایت حقوق انسان ها شمولیت عام دارد و باید از سوی همه به ویژه دولت ها محترم شمرده شود و غالبا چنین نیز هست. اما در این میان کشور ایران خارج از این جهانشمولی قرار گرفته و در محدوده ی حقوق حقه ی بشر جایی برای خود نیافته و نمی خواهد بیابد. به همین دلیل، دستگاه قضایی رژیم اسلامی ایران به عنوان مظهر ظلم و ستم، بی صبرانه رای بر عدم وجود انسان ها صادر می نماید و در مسلخ خود کامگی به کام مرگ می کشاند. در ایران، نه تنها حقوق انسان ها به رسمیت شناخته نمی شود بلکه به شدیدترین وجه ممکن مورد تعرض قرار می گیرد.

ادامه...

 .... از ملل ایران و احزاب کوردی و ایرانی و مجامع حقوق بشری ملی و بین المللی درخواست می نماییم این سکوت شوم را شکسته و در مقابل اعدام، این زشت ترین پدیده ی تاریخ بشری موضع مناسب اتخاذ نمایند و به جای اینکه انسان و ارزش های انسانی وی را از روزنه ی تنگ افکار شوینیستی بنگرند، بر اندیشه ی اومانیستی استوار سازند.

ادامه...

باز هم قوه ی قضاییه ی حکومت اسلامی ایران جنایت پیشه کرد و یکی دیگر از جوانان کورد را در مسلخ خود کامگی ذبح و حق حیات را از وی سلب نمود. درجه ی جنایت پیشگی اینان دیگر به اوج خود رسیده و به یک امر روزمره تبدیل شده است. در ایران به ویژه کردستان، حاکمیت نه تنها هیچ گونه خطایی را تحمل نمی کند بلکه هر گونه ندای مغایر را با خشن ترین شیوه ی ممکن از گلو خفه می کند. اکنون دیگر عملکرد شنیع حکومت اسلامی ایران تا جایی پیش رفته است که نه با انسان که با انسانیت نیز سر دشمنی دارد.

ادامه...

  راه حل مسئله ی دیرینه ای چون کردستان, جنگ و خونریزی نبوده و نخواهد بود بلکه آتش آن را شعله ورتر خواهد نمود. کشتن احسان ها نه تنها صدای مخالفان را خفه نمی کند, بلکه انگیزه ای خواهد شد برای مبارزه با ایمانی راسخ تر. بی گمان اعدام احسان و عگید و .... خون عشق به آزادی را در رگان جوانان کورد بیش از پیش جاری ساخته است. ما به عنوان پدران و مادرانی که بیش ترین هزینه ها را از این حکومت انسان کش متحمل شده ایم, از تمامی مجامع حقوق بشری و وجدان های بیدار تقاضا میکنیم به تلاش های خود جهت لغو مجازات مرگ (از انواع آن چون اعدام و تیرباران و ....) ادامه دهند. باشد که این پدیده ی وحشیانه و خشن که چون لکه ی ننگی دامن ملل ایران را گرفته, ریشه کن کنیم.

ادامه...

    ما به عنوان پدران و مادرانی که سالهاست آتش جنگ گرم و سرد فرزندانمان را در خود میبلعد, موضع خصمانه ی ترکیه را در قبال ملت کورد محکوم میکنیم و بر حل دمکراتیک مسئله ی کورد اصرار می ورزیم. بیگمان ملت کورد و ترک از جنگ و خونریزی سود نخواهند برد. لذا به مبارزان صلح طلب حزب جامعه دمکراتیک خسته نباشید میگوییم و آرزوی مبارزه با عزمی راسخ تر و موفقیتی بیش از پیش را برایشان داریم. باشد که ملت همیشه صلح طلب و آزادی خواه کورد پیامبر برادری و برابری در جهان شود.

ادامه...