گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام ,

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است

با ریشه چه میکنید ؟!

گیرم که بر سر این بام نشسته در کمین پرنده ای ,

پرواز را علامت ممنوع میزنید

با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟!

گیرم که میزنید ,

گیرم که میبرید ,

گیرم که میکشید ,

با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید ؟!

نان از سفره و کلمه از کتاب،

چراغ از خانه و شکوفه از انار،

آب از پیاله و پروانه از پسین،

ترانه از کودک و تبسم از لبان مان گرفته اید،

با رویاهامان چه می کنید؟!

ادامه...

ئه‌وان سێداره‌کانیان به‌رز کرده‌وه‌ و ئه‌مان سه‌ریان
ئه‌وان په‌تیان شه‌ته‌کدا و ئه‌مان ده‌سرازه‌ی ئه‌وینی ئازادی
ئه‌وان ویستیان کابووسی پووکانه‌وه‌ی ئه‌فسانه‌ بووده‌ڵه‌کانیان هه‌ڵواسن
ویستیان نێرگز و په‌پووله‌ و باران و گه‌نمه‌جاڕی تاسه‌ و هومێدی ئه‌مان بخنکێنن

ادامه...

ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی بهندیخانهیه

ئهم کهلهبچهمهڵههمی زامی دڵی دێوانهیه

زۆر دهمێکه چاوهڕوانی زڕزڕهی زنجیر ئهکهم

سهیری ئهم زنجیره کهن وهک زێوهری شاهانهیه

ادامه...

وتیان: تاوانی ئێعدامی

گه چڵاندنی خهوی شاره

سزای ئهوهش له قانوونی ئهساسیدا

بۆ چاوترسێن خهڵکی, داره!

وتیان: تاوانی ئێعدامی

ورووژانی بورکانه دامرکاوهکان

بۆ تهکان بوومهلهرزه و ئاژاوهیه

هێنانهوهی دهنگی کوێستان

بۆ شڵهژانی ئاسایشی ئهم وڵاته رازاوهیه

نیوهشهو بوو...

ادامه...

خوب من به مادرت بگو دستانش را میبوسیم

برای بزرگ کردن چنین شیرمردی که مایه ی سرافرازی ملتی است

گرچه مظلومانه و غریبانه روانه ی قتلگاه شدی

ولی سوگند به روح پاکت, با تو پرواز کردیم

ولی لیاقتی چون تو را نداشتیم و برای ادامه ی ناعدالتی ها

دوباره روز را بدون وجود نازنینت بر خود تحمیل کردیم

به یاد آروزیت ((آزادی کردستان)), آرزوهای خودم را دفن میکنم

ادامه...