+ اطلاعیه از سوی ستاف مدیریت پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه
+ جلوگیری از برگزاری همایش روز جهانی زبان مادری در سنندج
+ رمضان احمد به زندان اوین منتقل شده است
+ پاسداران مرزی کاسبان کورد را به گلوله بستند
+ 31 سال زندان برای روزنامه نگار کورد عدنان حسن پور
+ 2 اعدام در بلوچستان و کردستان
+ گزارشی از آخرین بازداشت های کردستان
+ کمپین دفاع از زندانیان از کمپین حیات حق هر انسان حمایت می کند
+ بیانیه مادران صلح در یازدهمین سالروز کشتار مردم کردستان
+ بیانیه مشترک اتحادیه و RDEK در خصوص روز جهانی زبان مادری