نامه‌ ای از “زینب جلالیان”، به‌ سازمانهای مدافع حقوق بشر

تنها در چند دقیقه‌ حکم اعدامم دادند! 

    اینجانب زینب جلالیان، دختری 27 ساله و‌ زندانی سیاسی کورد هستم که حکم اعدامم از سوی شورای عالی دادگاه انقلاب اسلامی تایید شده است. از اختیار کردن وکیل بیبهرهام و محاکمه‌ام تنها چند دقیقه طول کشید. قاضی به من گفت تو دشمن خدا (محارب) هستی و چون تمامی دشمنان خدا طی مدت کوتاهی اعدام خواهی شد.


 من از حاکم خواستم که پیش از اعدامم به من اجازه بدهد برای آخرین بار خانواده‌ ام را ببینم و با ایشان خداحافضی کنم. گرچه او با لفظی ناشایست درخواستم را رد کرد.

حال نیز از سازمان های مدافع حقوق بشر تقاضامندم با حمایت خود از من بکوشند حکم اعدام الغا شود. چراکه این حکم ناجوانمردانه درخور من و هیچ انسانی نیست.